Search found 3 matches

by CHOPPING
Tue Feb 09, 2016 2:51 pm
Forum: Japan
Topic: Nominations
Replies: 25
Views: 8393

Re: Nominations

Jun Akiyama vs. Mitsuharu Misawa (AJPW - 27.02.2000)
by CHOPPING
Tue Feb 09, 2016 2:51 pm
Forum: Japan
Topic: Nominations
Replies: 20
Views: 7160

Re: Nominations

Akira Taue vs. Mitsuharu Misawa (AJPW - 15.04.1995)
by CHOPPING
Tue Feb 09, 2016 2:50 pm
Forum: Japan
Topic: Nominations
Replies: 14
Views: 5456

Re: Nominations

Antonio Inoki vs. Yoshiaki Fujiwara (NJPW - 06.02.1986) Akira Maeda, Kengo Kimura, Riki Choshu, Super Strong Machine & Tatsumi Fujinami vs. Antonio Inoki, Kantaro Hoshino, Keiji Muto, Seiji Sakaguchi & Yoshiaki Fujiwara (NJPW - 19.08.1987) Samson Fuyuki & Toshiaki Kawada (c) vs. Dan Kroffat & Doug F...